18.06.2017 16:25

Këto gjëra s’duhet t’i kërkoni kurrë në Google

Read in English

Është një fakt njerëzor që njerëzit zakonisht bëjnë gjërat që për ta janë të ndaluara. Gjithsesi, kush dëshiron që të mos bëj diçka kur dikush i thotë të mos e bëj? Molla e ndaluar tërheq shumë! Google është bashkëpunëtori më i mirë kur vjen puna per informacion, sepse ai nuk ka diçka të cilën ti nuk mund ta gjesh.

Por ka disa pika të cilat janë të ndaluara për përdoruesit. Ja disa gjëra të çuditshme dhe frikshme që nuk duhet t’i kërkoni kurrë në Google.

Goatse (bricjap)

Nëse shkruajmë këtë fjalë do të na dalë një lloj kafshe, e cila është një hibrid mes dhisë dhe kalit, prandaj mos prisni imazhe të bukura. Për këtë gjë ju sugjerohet të mos e kërkoni, pasi do të zhgënjeheni.

Ichthyosis Harlequin

Është një sëmundje e rëndë gjenetike. Fëmija që në lindje vihet re se në lëkurë ka pllaka të bardha dhe çarje të mëdha,  të thella. Pamjet nuk janë aspak “normale”. I sapolinduri është mjaft i ndjeshëm ndaj infeksionit dhe kërkohet kujdes i vazhdueshëm.

 Elephantiasis

Elephantiasis është një sëmundje e cila karakterizohet në mënyrë tipike nga një trashje e lëkurës dhe indit nënlëkuror që shkakton gjymtyrë të zgjeruara dhe të fryrë.

It is a human fact that people usually do things that are forbidden for them. Anyway, who wants me to do something when someone tells me not to do it? Banned apple pulls too much! Google is the best companion when it comes to information, because it does not have something that you can not find.

But there are a few drops that are forbidden to users. Here are some strange and scary things you should never ask for on Google.

Goatse (Capricorn)

If we write this word, we will come up with a kind of animal, which is a hybrid between goats and horses, so do not expect beautiful images. For this reason you are advised not to look for it, as you will be disappointed.

Ichthyosis Harlequin

It's a serious genetic disease. The child at birth is noticed that there are white tiles on the skin and large, deep cracks. The images are not "normal" at all. The newborn is quite susceptible to infection and constant care is required.

elephantiasis

Elephantiasis is a disease typically characterized by a skin thickening and subcutaneous tissue that causes enlarged and swollen limbs.