Barsaleta te sapo dala nga furra

Keshilla per blerje
Ne furrën e bukës... 344 Lexime
Qypi i kursimeve ... 338 Lexime
Gejllëku ... 319 Lexime
Llogaria ... 353 Lexime
Arsye... 329 Lexime
Shoferi dhe djali ... 350 Lexime
Ne autobuz... 348 Lexime
I papuni... 343 Lexime
Divorci ... 345 Lexime
Pensionistët ... 334 Lexime
Nastradini dhe goma... 360 Lexime
Rrëfimi... 323 Lexime