Barsaleta te sapo dala nga furra

Keshilla per blerje
Prodhuesi... 1111 Lexime
... 994 Lexime
Në kinema ... 1196 Lexime
Shpjegimi ... 1127 Lexime
Pyetja me spec... 1133 Lexime
Pulat e ndershme... 1226 Lexime
Leter Znj. Suzi... 1245 Lexime
Goni kap bingo... 1172 Lexime
Bjondet ... 1113 Lexime
Gjella me patate... 1061 Lexime
Dashuri doktorash... 1234 Lexime
Tek mjeku ... 1013 Lexime